سفارش تبلیغ
صبا ویژن

من هر روز متولد می شوم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

با توکل به خداوند متعال در تاریخ 11/3*/1389وبلاگ راه ا

                                                                    بسم الله  الرحمن  الرحیم

 

 

 

 

امروز  سه شنبه  11/3*/1389     با  توکل  به  خدای  متعال  تصمیم  گرفتم  اخلاق  و رفتارم  تغییر  کند  و انسان

 

زیبای  دیگری  شوم و قدم  اول  به  مدت  7روز    تا  دوشنبه   17/3*/1389   می باشد  و طبق   برنامه  روزانه 

 

که  یاد  داشت  می کنم  عمل  می نمایم .

 

 

 

در  روز  سه  شنبه  11/3*/1389     بین  نماز  مغرب  و عشا    با  2رکعت  نماز  استغاثه  به  خداوند  متعال 

 

برنامه ام  شروع  می شود  و تا روز   دوشنبه  17/3*/1389   بین  نماز  مغرب  و عشا   با  2  رکعت  نماز  شکر 

 

 

قدم  اول  پایان  می یابد .

 

 

11/3*/1389   تا  17/3*/1389